زمينه هاي تحقيق و مطالعه

 

مهارتهاي عملي

 

مشغول به كار در

شركت فعاليت مدت
JDEVS طراحي و ساخت مدارات UPS و شارژر 1380-1385
پارس سل درايو تست، تحليل KPI،مدير پروژه 1385-1389